زندگی - فروغ فرخزاد

زنـــــــــــــــــــــــدگی شاید...

نــگاه گیج رهگذری باشد،
که کلاه از سر بر میدارد،
و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید:
"صـــبح بخــــیر"

ــــــــــــــــــــ فروغ فرخزاد
 
/ 1 نظر / 18 بازدید
احسان

چه تعبیر قشنگی...دوست عزیز به روزم...سر بزن[گل]