شیخ را گفتند: یا شیخ!!!
در بلاد کفر شیخی است که مریدان وی از برای سخنان وی اشک ها نمی ریزند و جامه ها پاره نمی کنند و سر به بیابان نمی نهند . . .! حکم چیست ؟

شیخ فرمود : گشنیز !!!

و مریدان سخت گریستند و جامه ها پاره کردند و سر به بیابان نهادند...

/ 1 نظر / 8 بازدید
zahra

ســــــــــــــــــــــــــلام دوست خوبم هم وبت خیلی قشنگه هم مطالبت.