میادین شیروان (1)

میدان امام علی (ع) شیروان

" با واژه های زیبا دیدگاهتان را ابراز کنید"

/ 2 نظر / 15 بازدید

" با واژه های زیبا دیدگاهتان را ابراز کنید" unestly this is hard to use butiful words . i saw it befor it doesnt have any specialty

why did you change my comment? what does it means? if you want just like this, so i never ever reply in your posts.