برگی از تاریخ

و آنگاه مردمان شهر نزدیک به کتابخانه جامی تاختند و از کتاب و آرشیو و هر چه بود همه را سوختند و بردند و خوردند و بعد از سالیانی میزگردی تشکیل داده و بر کتابخانه نداشتن ما بسیار گریستند .......

/ 0 نظر / 10 بازدید