یک عمر خودمون رو کشتیم شیرین ترین علف دنیا بشیم

ولی فهمیدیم طرف بز نبود گاو بود به خوردن مقوا عادت کرده بود...

/ 2 نظر / 22 بازدید
سالی

من همون بزم که تو علفمی اگه تلخم باشی میخورمت