آب گرمابه را پارگین شاید

به زلالی قطره های آب روی آینه ی حمام می اندیشم که پاکیشان را به هم آغوشی با من نفروختند و روانه ی فاضلاب شهری  نشدند!

/ 2 نظر / 13 بازدید
فاطمه

سلام سال نو تان مبارک وبلاگتان با تمام زيبايي هايش قابل ستايش است خيلي زيبا و پر محتواست منم زادگاهم شیروان است و اصلیتم و اقوامم شیروان است و از طایفه قهرمانلو هستیم و کرد ولی من کردی نتونستم یاد یگیرم بخاطر مشکلی که داشتم خوشحال ميشم اگردوست داشتيد بمنم سر بزنيد ناشنوا هستم با خاطرات گذشته تحصيلي مدرسه تا دانشگاهم.