اگر نگاه عارفانه داشته باشیم در رقص عقربکها و سماع ثانیه ها حقیقت عریان هستی را خواهیم دید

/ 1 نظر / 9 بازدید
احسان

حقیقتی چون گردش دیوانه وار تا باطری تمام شود...