تاریخچه قند شیروان

  • شیروان ۱۳۳۹
    با تاسیس کارخانه های قند چناران و فریمان هر روز میزان محصول چغندر در خراسان رو به افزایش می گذاشت و محصول چغندر در دست آنها از کارخانه ای به کارخانه دیگر عرضه می شد و تاسیس کارخانه قند از طرف دولت نیز تشویق می گردید. استانداری خراسان و مقامات امنیتی فقر و عقب ماندگی منطقه سرحدی قوچان و شیروان و بجنورد را فقدان کار و صنعت می دانستند به همین لحاظ استاندار خراسان از اینجانب مجدانه دعوت کرد که با گروهی منتخب ایشان همکاری و طرح تاسیس کارخانه قند دیگری در شمال خراسان ایجاد شود بالاخره پس از طی مذاکرات و تبلیغات شرکت قند شیروان نیز تاسیس و قرارداد خرید آن با همان کمپانی لهستانی به ظرفیت یک هزار تن چغندر به علاوه ۲۰۰ تن قند کله مبادله شد. در سال ۱۳۴۰ اینجانب برای تعقیب و بازدید تاسیسات در حال ساخت و مذاکرات فنی به همراهی دو نفر اعضای هیات مدیره به ورشو عزیمت نمودیم تا معلوم شود آیا ماشین آلات سفارشی به موقع حمل خواهند شد تا برنامه بهره برداری کشت چغندر بر آن اساس طراحی شود. در ضمن مذاکرات با مقامات لهستانی از موسسه تحقیقاتی صنعت قند لهستان در شهر لوچ بازدید به عمل آمد و اشتیاق فراوانی در لوچ در تاسیس کارخانه های قندگیری از ملاس مشاهده شد. آقای پروفسور زاگروفسکی رئیس این انستیتو اطلاعات جامعی در مورد قندگیری از ملاس در اختیار من قرار دادند و مسلم شد که با داشتن آهک ارزان و ملاس ارزان در منطقه شیروان اجرای طرح قندگیری از ملاس به سیستم استفن اقتصادی است، در تائید این تصمیم سفری به کارخانه بایر آلمان نمودم و از روش تبادل یونی آنها هم کسب اطلاع نمودم که بسیار گران تر از طرح استفن بود. بنابر موافقت هیات مدیره قرارداد تاسیس واحد قندگیری از ملاس به روش استفن به ظرفیت ۱۰۰ تن ملاس با شرکت سکو مبادله شد که این تاسیسات در ظرف یک سال به کارخانه شیروان حمل و همراه با سایر تاسیسات تحویل داده شد. در همان سال با فقدان بازار تفاله تر در ایران یک دستگاه تفاله خشک کنی برای کارخانه شیروان خریداری گردید. بنابراین کارخانه قند شیروان در سال ۱۳۴۱ مجهز به سیستم قندگیری از ملاس برای اولین بار در ایران و به اضافه یک واحد تفاله خشک کنی با ظرفیت یک هزار تن گردید. بدین ترتیب با خاتمه خدمت اینجانب در شیروان به تهران عزیمت کردم. در تهران اینجانب طرح مقدماتی کارخانه نیشابور را به بانک صنعت و معدن ارائه دادم که این کارخانه با ظرفیت هزار تن چغندر در روز به علت محدودیت سرمایه ای تاسیس شد و تا امروز به فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهد.»
    
    
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 705 به تاریخ 4/12/84، صفحه 10 (بخش خصوصی)

/ 0 نظر / 11 بازدید