اردبزرگ

سلام خبر نارحت کننده یک وبلگ به نام ترکان خراسان با مدیریت اسماعیل سالاریان سخت بر ارد بزرگ تاخته و او را نادان شمرده !لطفا بخونین چرا ایشان توهین کرده ؟

نویسنده: فرزادی

 

 

نظرمن:

 این آدم خودش میدونه که منظور اردبزرگ از بیان قاره کهن تقسیمات جغرافیایی نیست اما با گذاشتن یک نقشه مضحک میخواد این طوری جلوه بده ،اینم یک هنره!

/ 0 نظر / 22 بازدید