رادیو جوانی که دوست دارم

صدای خش خش رادیو بی بی سی در نصفه های شب مال پدرم بود

دنگ رادیو کرمانجی از مرکز شهر توس مال مادرم بود

اما ما هم  ، من و خواهر و برادرم  هم،  یک رادیو داشتیم حرف که می زد حرف دل ما بود جست و خیز مجری را از هزار کیلومتری تهران حس می کردیم

اما تهرانی بودنشان بر سرمان پتک نمی شد مثل بازیگر هایی نبودند که روبروی دوربین تلویزیون لنگ روی لنگ می انداختند و  از خاطرات بچگیشان در خیابان آفریقا قصه می بافتند .

خاکی بودند خاکی هستند

دوستشان داریم

/ 4 نظر / 14 بازدید
ال طه

با سلام به ما سری بزنید هیئت فرهنگی مذهبی ال طه شیروان

واقعن رادیو رادیو جوان و برنامه های خوب ومجری های دوست داشتنی اش خانم صداقتی آقای دوستی و....