رستگار رحمانی تنها رکوردار تاریخ کنکور ایران...

رستگار رحمانی تنها رکوردار تاریخ کنکور ایران...

نفر اول گروه تجربی و نفر اول گروه زبان در سال 1388

اهل جوانرود از یک خانواده کاملا معمولی

دانشمندان سازمان سنجش فکرکردن تقلب کرده و صد درصد جواب داده یه امتحان جداگانه باز ازش گرفتن و بازم همشو 100% جواب داده...

  ❤

/ 0 نظر / 33 بازدید