چشم چشم دو ابرویی که یادم نمی رود

 به مثابه شاعران قدیم

که در آسمان شب

پی چشمان یار بودند

به ستاره ها می نگرم

چیزی درخور نمی یابم ...

ما به چشمان هم که خیره می شدیم

یادم هست

پلک نمی زدیم...

 

آتی

بهار 91

/ 2 نظر / 29 بازدید
عادل

[لبخند][گل]

حسن

"میان مشغله هایم گم شده ام.. ولی دلم در هوایت.. همیشه بیکار است..!! عالی بود..!!